Dynamisk deskriptor

Deskriptoren er teksten din kunde vil se på deres kontoutskrift fra banken.

Jo lettere gjenkjennelig din deskriptor er, jo mindre er risikoen for at du vil motta tvister (f.eks tilbakeføringer).

Deskriptiren kan inneholde opptil 22 bokstaver i lengde og dynamisk satt opp på både en autorisasjon og en capture for å inkludere f.eks et bestillingsnummer for forbedret kundeservice og gjenkjenning.

Eksempel

I tilfellet hvor du har en skobutikk basert i London, England, kalt CoolSnicks Ltd, bør deskriptoren være butikknavnet etterfulgt av bestillingsnummeret:

CoolSnicks Ltd #2211

Noen av deskriptorene kan ikke bli satt opp dynamisk for hver transaksjon, men blir tatt fra din konto:

By, Land

En komplett deskriptor for eksempelet ovenfor vil være:

CoolSnicks Ltd #2211 London, England

De fleste banker vil vise den fullstendige deskriptoren, men enkelte viser mindre av deskriptoren på kortholderens kontoutskrift.

Dersom ingen dynamisk deskriptor er valgt vil vi automatisk bruke din konto deskriptor.